ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับทีมงาน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกันตักขยะ จากทุ่นกักขยะ (BOOM) ที่ติดตั้งไว้บริเวณคลองปากทะเล

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมกับทีมงาน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกันตักขยะ จากทุ่นกักขยะ (BOOM) ที่ติดตั้งไว้บริเวณคลองปากทะเล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมกับทีมงาน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกันตักขยะ จากทุ่นกักขยะ (BOOM) ที่ติดตั้งไว้บริเวณคลองปากทะเล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้ขยะทั่วไป 95.4กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 55.6 กิโลกรัม ได้ขยะน้ำหนัก รวม 151 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดน้ำดื่มพลาสติก กล่องอาหารโฟม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผอ สทช.3