ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม การทำความสะอาดและการดูแลรักษาความสะอาด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ร่วมกับ  หน่วยงานราชการในพื้นที่   จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม การทำความสะอาดและการดูแลรักษาความสะอาด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ร่วมกับ  หน่วยงานราชการในพื้นที่   จังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม การทำความสะอาดและการดูแลรักษาความสะอาด ตามแผนบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาด ณ.บริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี