ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกต้นไม้ทรงปลูก ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกต้นไม้ทรงปลูก ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกต้นไม้ทรงปลูก ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและร่วมปลูกและบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สิรินาถราชินี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์