ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ น้ำหนักขยะ   650  กิโลกรัม คลองปากทะเล น้ำหนักขยะ  56.2   กิโลกรัม และคลองบางขุนไทร ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี น้ำหนักขยะ  36     กิโลกรัม  ได้น้ำหนักขยะรวมทั้ง3 พื้นที่   742.2 กิโลกรัม   แยกเป็นขยะทั่วไป  644.2   กิโลกรัม ขยะอินทรีย์  98    กิโลกรัม  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก็ป 2.ถุงพลาสติกอื่นๆ  3.ห่อ/ถุงอาหาร