ประเด็น ข่าวสทช.3

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นที่ 16 ตุลาคม 2563 นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส..

อ่านต่อ
จำนวน 239 รายการ