ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

สบทช.3 ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการบินป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการบินป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
สบทช.๓ ออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการ..

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ..

สบทช.๓ ออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการ..

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ..

สบทช.3 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนส..