ระบบติดตามโลมา
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

สบทช.๓ ลงพื้นที่กำหนดจุดติดตั้งการจัดวางทุ่นดักขยะ (Boom)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ลงพื้นที่กำหนดจุดติดตั้งการจัดวางทุ่นดักขยะ (Boom) รูปแบบใหม่

อ่านต่อ
สบทช.๓ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง๑๑ ถ่ายทำรายการ..

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยาก..

สบทช.๓ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่..

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าร..

สบทช.๓ เข้าร่วม สนับสนุน โครงการ เก็บ เพื่อ ก่อ มช. ร่วมใจ เก็บขยะ ณ ป..

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยาก..

สบทช.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทส..

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ร่วมกับ..

สบทช.๓ ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางการจัด..

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สบทช.๓ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้า..

สบทช.๓ พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันเก็บข..

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร..