ระบบติดตามโลมา
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เก็บขยะทะเล ชนิดมีด้ามจับ

อ่านต่อ
ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงอวนตาข่าย..

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชกา..

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักง..

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับ..

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์สัตว์น..