ระบบติดตามโลมา
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ประกาศ

สบทช.๓ เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม"ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล" เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร..

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชกา..