ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ

สทช.4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณชายหาดอ่าวท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี, กำนันตำบลด่านสวี,  โรงเรียนด่านสวีวิทยา,โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่,จิตอาสาและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลด่านสวี  จำนวน 150 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด  ระยะทาง 1 กิโลเมตร ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ทั้งหมด 22,068 ชิ้น   น้ำหนัก 3,388.8 กิโลกรัม  ขยะที่พบมากที่สุดคือ 1.ขยะอินทรีย์ 5,640 ชิ้น 2.เศษโฟม 1,945 ชิ้น 3.ถุงก๊อปแก๊ป 1,655 ชิ้น และรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลได้จำนวน 15 คน