ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จัดกิจกรรม “BIG CLEANNING DAY โดยชุมชน เพื่อชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม”

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จัดกิจกรรม  “BIG CLEANNING DAY โดยชุมชน เพื่อชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม”

วันที่ 11 มีนาคม 2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง สถานีตำรวจภูธรไชยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการรีสอร์ทและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม  “BIG CLEANNING DAY โดยชุมชน เพื่อชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม”  ได้ร่วมกันเก็บขยะชายหาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม คืนความสวยงามให้ทะเลในชุมชน บริเวณชายหาดบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เก็บขยะได้จำนวน 218 กิโลกรัม ผู้เข้าร่วมจำนวน 49 คน