ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศอปล.4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

สทช.4 โดยศอปล.4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

 วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)  จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาย ไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ โรงเรียนวัดพุมเรียง ศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง เทศบาลตำบลพุมเรียง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ สฎ. 5 (ท่าฉาง) ประมงอำเภอไชยา  และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 230 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ระยะทาง 0.6  กิโลเมตร ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ทั้งหมด 18,546 ชิ้น  น้ำหนัก 3,448 กิโลกรัม  ขยะที่พบมากที่สุดคือ 1.ห่อ/ถุงอาหาร 4,172 ชิ้น 2.กล่องอาหาร(โฟม)  2,144 ชิ้นและ 3. เศษแก้ว 1,733 ชิ้น