ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่อำเภอไชยา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการปรับพื้นที่

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่อำเภอไชยา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการปรับพื้นที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดไชยา และนายบัญชา คุ้มสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการปรับพื้นที่บริเวณป่าชายเลนบ้านปากท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา พบพื้นที่เป็นนากุ้งที่ถูกปล่อยทิ้งไว้แล้วได้มีการปรับสภาพบ่อกุ้งเดิมเนื้อที่ 136.25 ไร่ ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของแปลงที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ ได้ให้ถ้อยคำว่า แปลงที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 เมษายน 2529 ซึ่งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐในท้องที่ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 4,442 - 2 - 55 ไร่เเละเมื่อจับค่าพิกัดรอบแปลงมาลงแผนที่ปรากฎว่าพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15ธันวาคม 2530 ,วันที่ 22 สิงหาคม 2543 เเละวันที่ 17 ตุลาคม 2543 จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจสอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม ปจว. ข้อที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 น ไว้เป็นหลักฐานต่อไป