ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  
เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  (E-bidding)