ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สทช.4 เรื่อง ประกาศวิจารณ์ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศ สทช.4 เรื่อง ประกาศวิจารณ์ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4   
เรื่อง ประกาศวิจารณ์ โครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  (E-bidding)ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 104
เอกสารแนบ2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 101
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118