ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศเชิญชวน เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4   
ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  (E-bidding)

ดาวน์โหลด

TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 88
download1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 68
download2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84