ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สทช.4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 30 มิถุนายน  - 3 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 งบพัฒนาจังหวัด มีนางสายสุดใจ ขุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35 คน ณ กรีน อะดามัส รีสอร์ท อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับประชาชน อาสาสมัครตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นและผู้สนใจปฏิบัติงานให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถดำน้ำและปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใต้น้ำรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป