ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) ตามนโยบายการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล

สทช.4 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) ตามนโยบายการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 218 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) ตามนโยบายการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล บริเวณพื้นที่เกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการลาดตระเวนทางเรือ ทำการประชาสัมพันธ์การใช้ทุ่นผูกเรือ การทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎกติกา ระเบียบ คำสั่งของราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเล ทางด้านการท่องเที่ยว และทางด้านการประมง และอื่นๆ ซึ่งพบเรือที่เข้าไปใช้ประโยชน์กิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ จำนวน 5 ลำ มีนักท่องเที่ยวดำน้ำ จำนวน 96 คน ในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่พบการกระทำความผิดบริเวณพื้นที่ลาดตระเวนแต่อย่างใด