ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

สทช.4 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท้องตมใหญ่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านท้องตมใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่  หมู่ที่ 1 ต.ด่านสวี  อ.สวี จ.ชุมพร โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย  จำนวน 240,000 ตัว