ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศอปล.ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา “ศรชล” ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ)

สทช.4  โดยศอปล.ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา “ศรชล” ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ)

วันที่ 9 มีนาคม 2566  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา “ศรชล ”  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ)พื้นที่บ้านปากน้ำท่ากระจาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสำนวน ทองศรีนายอำเภอท่าชนะเป็นประธานในพิธีเปิด   ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล)เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่าชนะ เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านหาดสมบรูณ์,ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน  200 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ระยะทาง  300   เมตร   ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกตามหลัก   ICC Card   เก็บขยะได้ทั้งหมด   411,719  ชิ้น    น้ำหนัก   4,914   กิโลกรัมหลังจากคัดแยกขยะแล้วเสร็จ ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะนำไปกำจัดต่อไป