ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดย ศบปล.สฎ.ร่วมกับ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ เมือง จ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

สทช.4 โดย ศบปล.สฎ.ร่วมกับ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ เมือง จ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ เมือง จ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  ในพื้นที่ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ อ กาญจนดิษฐ์ จ สุราษฎร์ธานีโดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 180 คน เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผอ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้การต้อนรับ พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ป่าชายเลน และเดินตามเส้นทางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน