ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 โดยศอปล.ชุมพร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

สทช.4 โดยศอปล.ชุมพร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ร่วมกับนายวิสูตร บุญนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร และโรงเรียนวัดอัมพาวาส จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านกลางอ่าว ม.10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000,000 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาด ได้จำนวน 240 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและโฟม  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน