ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัด ทส จัดนิทรรศการ งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานี และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2567

สทช.4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัด ทส จัดนิทรรศการ งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานี และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัด ทส จัดนิทรรศการ งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานี และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในงานมีการจับสลากนาวากาชาด บูธนิทรรศการของกระทรวงทส ให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก ป่าชายเลน แจกสื่อเอกสาร น้ำดื่ม กล้าไม้ฟรี ให้แก่ผู้มาเที่ยวงาน