ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง

ประกาศราคาจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง

ประกาศราคาจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31