วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

งานมหกรรม ทส.4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
งานมหกรรม ทส.4 ภาค  “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2562  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส.4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ซึ่งกรม ทช. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. พร้อมด้วยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ และนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผวจ.สุราษฎร์ธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงผวจ.ทางภาคใต้ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้า อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยภายในงานได้มีการจัดตั้งคลีนิค ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่างๆ พร้อมทั้งเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้และการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นอกจากการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวง ทส. แล้ว บนเวทียังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทส. สร้างความสุขเพื่อประชาชน” การมอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล อสทล. ดีเด่น การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน การมอบหนังสือกรมธรรม์ผู้พิทักษ์ทางทะเล พร้อมกันนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายในกระทรวง ทส. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนป่าชายเลน สินค้า OTOP ของดีจากภาคใต้ รวมถึงการแสดงบนเวทีซึ่งมีศิลปิน และนักร้อง มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ตลอดจนการจับแจกของรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ของทุกวัน รวมทั้ง 3 วันของการจัดงาน มียอดผู้ลงทะเบียน​เข้าร่วมงาน กว่า 8,300 คน