วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 จัดกิจกรรมเทศกาลจับหอยขาว โครงการป่า-เล ชุมชน
สบทช.5 จัดกิจกรรมเทศกาลจับหอยขาว โครงการป่า-เล ชุมชน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.ส่วนส่งเสริมส่วนร่วม พร้อมด้วยผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งฯ หัวหน้าสถานีฯ13 หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลท่าทอง จัดกิจกรรมเทศกาลเก็บหอยโครงการป่า-เล ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประมงชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชัย สมรูป ผอ.สบทช.5 เป็นประธาน  ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเก็บหอยขาวด้วยมือเปล่า สามารถเก็บหอยได้เฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อคน และคิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณทั้งสิ้น 15 ตัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน