ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.5 โดยผู้ตรวจราชการกรม ทช. (ดร.ทนุวงศ์ แสงเทียน) ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

สบทช.5 โดยผู้ตรวจราชการกรม ทช. (ดร.ทนุวงศ์ แสงเทียน) ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายปรีชา วนชุติกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน พร้อมด้วยผอ.ส่วนอำนวยการ และหน.สถานีฯ13 ได้นำผู้ตรวจราชการกรม ทช. (ดร.ทนุวงศ์ แสงเทียน) ออกตรวจติมตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สบทช.5 พร้อมนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีด้วย