วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาฯ (IUU Fishing) ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมง
สบทช.5 โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาฯ (IUU Fishing) ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมง

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐๓ ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) บริเวณพื้นที่เกาะจระเข้ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ ลำ ดังนี้                           ๑.เรือ โชคอุดมสมบูรณ์ TS๖๖๕A ทะเบียนเรือ ๓๑๗๕๐๑๑๘๓ ตัวเรือทำด้วยไม้สีน้ำเงิน ขนาด ๑๔.๓๐ ตันกรอสส์ ใบอนุญาตฯ อวนลากแผ่นตะเฆ่ ใบอนุญาตฯ ประมงพาณิชย์ ๖๑๘๖๐๑๐๑๐๔๖๑ มีแรงงานในเรือจำนวน ๔ คน ไทย ๑ คน พม่า ๓ คน OP ๖๒๐๘๑๐๓๑๘๐
       ๒.เรือ เพชรไพลินนาวี ๒ TS๖๖๐A ทะเบียนเรือ ๓๐๗๕๐๑๔๙๐ ตัวเรือทำด้วยไม้สีน้ำเงิน ขนาด ๒๓.๙๒ ตันกรอสส์ ใบอนุญาตฯ อวนลากแผ่นตะเฆ่ ใบอนุญาตฯ ประมงพาณิชย์ ๖๑๘๖๐๑๐๑๐๑๖๔ มีแรงงานในเรือจำนวน ๖ คน ไทย ๒ คน พม่า ๔ คน OP ๖๒๐๘๑๐๓๑๗๘                                                                                                                                                                                                                   
ผลการตรวจเรือ ๒ ลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ