วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาฯ (IUU Fishing) ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมง
สบทช.5 โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาฯ (IUU Fishing) ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมง

       วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๖๐๒ ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) บริเวณพื้นที่เกาะมัตโพน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ลำ ดังนี้ 
        ๑.เรือ ต.ทรัพย์รุ่งเรือง TS ๒๗ E ทะเบียนเรือ ๕๘๓๔๐๑๒๗๒ ตัวเรือทำด้วยไม้สีฟ้า ขนาด ๒๓.๐๒ ตันกรอสส์ ใบอนุญาตฯ อวนครอบหมึก ใบอนุญาตฯประมงพาณิชย์ ๖๑๗๖๐๗๐๑๐๐๕๒ มีแรงงานในเรือจำนวน ๖ คน ไทย ๓ คน เมียนมา ๓ คน  เป็นเรือขนาดเล็กไม่มีการแจ้ง เข้า – ออก
ผลการตรวจเรือ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ