วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 จัดประชุมหารือชี้แจง และแสดงความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)
สบทช.5 จัดประชุมหารือชี้แจง และแสดงความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้จัดประชุมหารือชี้แจง และแสดงความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) ณ ห้องประชุม  สบทช.5 โดยมีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  นายกอบต.ท่าทอง อบต.พลายวาส โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปากน้ำท่าทอง ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น อสทล.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ที่ประชุมมีการนำเสนอและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นกักขยะ ณ บริเวณ คลองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีจำนวน 5 จุด โดยมีแผนดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

ภาพประกอบ