วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี พ.ศ. 2562
สบทช.5 ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5  โดยนายวิษณุ แจ้งใจ  ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม  พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่สถานีฯ13 เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี พ.ศ. 2562"แรงงานสุราษฎร์รวมพลัง สร้งสรรค์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจต้านยาเสพติด" ณ บริเวณป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์  รองผวจ.สุราษฎร์ธานี  เป็นประธาน  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลน  และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

ภาพประกอบ