วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom)
สบทช.5 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5  โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม  นำโดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.ส่วนฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีฯ 14 เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เจ้าหน้าที่สถานีฯ13 และ 14 ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลท่าทอง ได้ร่วมกันติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) ณ บริเวณคลองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 จุด  ความยาวรวม 100 เมตร  โดยมีนายวิชัย สมรูป ผอ. สบทช.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแผนการเก็บกู้ขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง