วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สบทช.5 โดยสถานีฯ 13 จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านคลองราง ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดขยะ
สบทช.5 โดยสถานีฯ 13 จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านคลองราง ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดขยะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดย นายวิษณุ  แจ้งใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม นายสุมานพ  แจ้งใจ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด  กำนันตำบลลีเล็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลีเล็ด  โรงเรียนบ้านคลองราง อสทล.และประชาชนในพื้นที่  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านคลองราง ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดขยะ ซึ่งได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 350 กล้า และเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ระยะทาง 500 เมตร  ปริมาณขยะที่เก็บได้ 260 กิโลกรัม  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 คน    ณ ชุมชนบ้านคลองราง หมู่ที่ 2 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพประกอบ