วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สทช.4 ออกปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก
สทช.4 ออกปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าชายฝั่งและป่าชายเลน(ปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว) ออกปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในท้องที่ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของ นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ได้ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์,เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ทอง,เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 42 (กรมป่าไม้) , กำนันตำบลท่าทอง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 12.40 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐได้รับรวมทั้งสิ้น 1,467,292 บาท ดังนี้
1.ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4.6ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 
2.ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกต้นมะพร้าว จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 7.8 ไร่ คาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543  เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายและนำพื้นที่ยึดคืนมาปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป

ภาพประกอบ