วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

สทช.4 ตรวจยึดจับกุมลอบพับหรือไอ้โง่
สทช.4 ตรวจยึดจับกุมลอบพับหรือไอ้โง่

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยนายปรีชา วนชุติกุล ผอ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร นายธวัชชัย หนูวรรณ ผอ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ปะทิว ชุมพร นางเสาวลักษณ์ อดทน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพรร่วมกับนายกรรณเกษม มีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรออกปฏิบัติงานตรวจลาดตระเวนบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี ท้องที่ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและร่วมกันดำเนินการตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 และตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562 ตรวจยึดเครื่องมือประมงชนิดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 168 ปาก มอบเรื่องราวให้นายสำเริง ทองหลางพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 3 ประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

ภาพประกอบ