วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสทช.4

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฏหมาย

พื้นที่ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ
มาปันสุขทะเล ให้พี่น้องชุมชนอ่าวบ้านดอน

บริเวณอ่าวบ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เปิดปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน และทลายคันดิน ในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน

ท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ติดตามชี้แจงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนบ้านพัฒนาชุมพร (คทช.)

บ้านพัฒนา หมู่ที่๒ ตำบลชุมโค อำเภอประทิว จังหวัดชุ..

สทช.4 ตรวจยึดจับกุมลอบพับหรือไอ้โง่

บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี ท้องที่ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเห..

สทช.4 ออกปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก

ท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวั..

สบทช.5 เปิดปฏิบัติการบูรณาการสนธิกำลังปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน

ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุ..