king10
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เลิกใช้กล่องโฟม ลดใช้พลาสติก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

ผู้บริหารสบทช.5

                                                         
                                                    นายวิชัย  สมรูป
                     ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 


                                
       นายธีระพล เทพทอง            นายสมเกียรติ  วรรณบวร                  นายวิษณุ   แจ้งใจ
   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ     ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่    
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
                                                 ชายฝั่ง และวิชาการ     
                                                                                             

                                                         
                   ายปรีชา  วนชุติกุล                                     นายมนตรี หามนตรี
      ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่ง           ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
                          
และป่าชายเลน