เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน