เกี่ยวกับเรา

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส

เอกสารแนบ

สงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 32.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 641
พัทลุง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 385
นครศรีธรรมราช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 22.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 619