ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. จับมือ ผวจ.สงขลา เดินหน้าโครงการป่าในเมือง

อทช. จับมือ ผวจ.สงขลา เดินหน้าโครงการป่าในเมือง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ตลอดจนคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล ณ บริเวณท้องที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเห็นควร เสนอพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นโครงการป่าในเมืองจังหวัดสงขลา เนื้อที่ 151 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นป่าพุทธมณฑล ต่อไปในอนาคต