ข่าวประชาสัมพันธ์

ชายหาดชลาทัศน์

ชายหาดชลาทัศน์

ชายหาดชลาทันศ์ จังหวัดสงขลา เกิดปรากฎการณ์ ชายหาดตัดชันเป็นหน้าผา