ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมชุมชนเฝ้าระวังการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในอ่าวขนอม

ร่วมชุมชนเฝ้าระวังการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในอ่าวขนอม

       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๑๐๘  ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หลังได้รับการประสานงานจากกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีเรือประมงต่างถิ่นได้ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น ลอบโง่ อวนลาก เข้ามาทำการประมงในเขตอนุรักษ์ และเขต ๓ ไมล์ทะเล ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้ประมงชายฝั่ง จึงได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเฝ้าระวังการทำประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ และตามคำสั่ง คสช.ต่างๆ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง ผลการตรวจเรือประมงทุกลำ ไม่พบการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย