ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจแปลงปลูกป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงพื้นที่ตรวจลาดตะเวนครั้งนี้ไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนแต่อย่างใด ทั้งนี้การปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด