ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สอช. ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T๖B๑๕๑)

เจ้าหน้าที่ สอช. ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T๖B๑๕๑)

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.๕ ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T๖B๑๕๑) พื้นที่ตำบลระวะ ตำบลวัดสน และตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการสำรวจ พบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย โดยมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งมีตะกอนทรายสะสมในพื้นที่ทำให้หน้าหาดมีความกว้างเพิ่มขึ้น มีการใช้ประโยชน์ชายฝั่งสำหรับการจอดเรือประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังพบโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง สะพานท่าเทียบเรือ และสะพานส่งน้ำยื่นลงไปในทะเล ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ สทช.๕ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลต่อไป