ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตทะเลชายฝั่งและพื้นที่ต่อเนื่องน่านน้ำภายในทะเลสาบสงขลา

สอท. นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตทะเลชายฝั่งและพื้นที่ต่อเนื่องน่านน้ำภายในทะเลสาบสงขลา

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตทะเลชายฝั่งและพื้นที่ต่อเนื่องน่านน้ำภายในทะเลสาบสงขลา ท้องที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถตรวจยึดเครื่องมืออวนลากถ่วงลูกหิน จำนวน ๑ ชุด และสัตว์น้ำเบญจพรรณขนาดเล็ก (เน่าเสียง่าย) จำนวน ๐.๕ กิโลกรัม แต่ไม่พบกลุ่มบุคคลและตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงแล้ว ไม่พบว่ามีเรือประมง หรือบุคคลใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้เก็บกู้และตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๓) มีบทกำหนดโทษมาตรา ๑๔๗ และ ๑๖๙ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ สทช.๕ ได้นำส่งของกลางแก่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ตาม ปจว. ข้อ ๑๔ เวลา ๑๒.๑๓ น. ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินคดี ต่อไป