ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดสว่าง จังหวัดสงขลา

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดสว่าง จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณชายหาดสว่าง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๗๘๔ กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ เศษโฟม ฝาขวดพลาสติก รองเท้า หลอดพลาสติก ขวดแก้ว เป็นต้น