ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากนคร

ศอทล.นศ. ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากนคร

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศรชล.จว.นศ.) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) กลุ่มประมงพื้นบ้าน (ชปพ.) ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากนคร และอ่าวปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถตรวจยึดเครื่องมือประมงชนิดลอบพับได้ หรือ “ไอ้โง่” ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน ๕๗๘ ปาก โดยไม่พบว่ามีเรือ หรือบุคคลใดแสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๖๗ (๒) ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๔๗ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๖๙ ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๕๔ ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป