ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ร่วมกับ อสทล. นำเรือ ๒๑๖ ออกปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายพื้นที่ทะเลอ่าวไทย

สอท. ร่วมกับ อสทล. นำเรือ ๒๑๖ ออกปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายพื้นที่ทะเลอ่าวไทย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๖ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตทะเลชายฝั่ง พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ท้องที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อลดความขัดแย้งเรื่องการทำการประมง ของประมงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย กับเรือประมงพื้นบ้าน ทำการจับกุมผู้กระทำผิด จำนวน ๒ ราย ข้อหาร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างถ่วงลูกหิน ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๖ และ ๗๑ บทกำหนดโทษมาตรา ๑๒๘ และ ๑๖๙ โดยนำผู้กระทำความผิด พร้อมของกลาง ได้แก่ เรือพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องมืออวนลากคานถ่างถ่วงลูกหิน จำนวน ๑ ชุด และสัตว์น้ำเบญจพรรณขนาดเล็ก จำนวน ๕ กิโลกรัม ส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ. เมืองสงขลา ตาม ปจว. ข้อ ๑๓ เวลา ๑๖.๔๐ น. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินคดี ต่อไป