ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา นำทีมจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ฟื้นฟูปากน้ำเทพา

ศอทล.สงขลา นำทีมจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ฟื้นฟูปากน้ำเทพา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณหัวเขื่อนปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอเทพา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา (ศรชล.สงขลา) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๒๖๓ กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม หลอดพลาสติก รองเท้า เป็นต้น โดยหลังจากเสร็จกิจกรรมการจัดเก็บขยะ สทช.๕ และ ศรชล.สงขลา ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา