ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางรถยนต์และการเดินเท้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางรถยนต์และการเดินเท้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางรถยนต์และการเดินเท้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนครั้งนี้ไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนแต่อย่างใด ทั้งนี้การปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด