ข่าวประชาสัมพันธ์

สอช. ร่วมกับ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา ครั้งที่ 1/2565

สอช. ร่วมกับ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง (สอช.) ร่วมกับ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายศศิน เฉลิมลาภ เป็นประธานคณะทำงาน  พร้อมด้วยนายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร  รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง   นายนิรันดร์ ชัยมณี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา และผู้แทนหน่วยงาน ทสจ.สงขลา ศวทล. สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา สนง.ยธ.จังหวัดสงขลา สนง.จังหวัดสงขลา สนง.ภป.จังหวัดสงขลา ในฐานะคณะทำงาน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VideoConference) โดยมีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ทราบสถานภาพชายฝั่งพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลาและแผนงานโครงการที่กำลังมีการดำเนินก่อสร้างและที่กำลังมีแผนงานในการดำเนินการในอนาคตของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ระหว่างประชุมรับฟังความคิดเห็น  เพื่อดำเนินการศึกษาออกแบบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป